Add fel csomagod könnyen és egyszerűen, háztól házig elszállítjuk!

Csomag:

Csomagnet
Adatkezelési nyilatkozat

A Csomagnet.hu Kft. számára kiemelten fontos a személyes információk védelme. Jelen Adatkezelési Nyilatkozat célja, hogy a Csomagnet.hu weboldal felhasználói által az oldal használata során megadott és a Weboldal üzemeltetője, mint adatkezelő („Adatkezelő”) és az általa megbízott adatfeldolgozók számára hozzáférhetővé vált személyes adatok és egyéb adatok kezelésére vonatkozó elveket és szabályokat meghatározza.
Jelen Nyilatkozat hatálya kizárólag a Weboldal használatához szükséges, az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokra terjed ki, rendelkezései nem vonatkoznak arra az esetre, ha valaki önszántából nyilvánosságra hozza saját személyes adatait, ill. bármely más adatát vagy azok egy részét az oldalon vagy az oldal közvetítésével.
A Weboldal által kínált szolgáltatás igénybevételével a felhasználó elfogadja az Adatvédelmi Nyilatkozatot, és hozzájárul adataidnak az Adatvédelmi Nyilatkozatnak megfelelő gyűjtéséhez, felhasználásához és közzétételéhez.
 
1. Az adatkezelő adatai

Neve: CsomagNet.hu Kft. (a továbbiakban: "Adatkezelő")
Székhelye: Magyarország, 8200 Veszprém, Almádi u. 19.
Adószám:
Cégjegyzékszám: Cg. 491 904 546
 
2. Az adatkezelés leírása
 
Adatkezelés a Csomagnet.hu weboldal felhasználóinak önkéntes, tájékozott, és határozott hozzájárulása alapján, a felhasználók és az Adatkezelő között a honlap által nyújtott szolgáltatások igénybevétele céljából létrejött szerződés teljesítése keretében.
 
3. Az adatkezeléssel érintettek
 
A www.csomagnet.hu honlapon regisztrált felhasználók.
 
4. A kezelt adatok köre

Az Adatkezelő az alábbi személyes adatokat (a felhasználót egyedileg azonosítani képes információkat) gyűjtheti és dolgozhatja fel:

4.1.   A felhasználó által a regisztráció során megadott adatok:
Családi név*: csak foglalás után látja a másik regisztrált felhasználó
Keresztnév*: nyilvános
E-mail*: privát
Jelszó*: legalább 6 karakter
Születési idő: csak hirdetés feladáshoz/foglaláshoz kötelező - nyilvános
Lakcím: nyilvános
Nem: csak hirdetés feladáshoz/foglaláshoz kötelező, nyilvános
Mobilszám: csak hirdetés feladáshoz/foglaláshoz kötelező
B.     Felhasználó autójának adatai:
Márka: nyilvános
Modell: nyilvános
Rendszám: csak foglalás után látszik
Gyártási év: nyilvános
A fenti információkat Adatfeldolgozó csak abban az esetben gyűjti, ha azt a felhasználó önkéntes módon, szabad döntése eredményeként adja meg. A személyes információk megadása nem kötelező, enélkül azonban előfordulhat, hogy a Weboldal egyes szolgáltatásait a felhasználó nem tudja igénybe venni.
Információgyűjtés, különböző technológiák és módszerek - pl. az IP-címek és a cookie-k - felhasználásával is történik. Adatkezelő a Weboldal használata során rögzíti a felhasználó IP címét, a Weboldal látogatásának kezdő és befejező időpontját. Ezeknek az adatoknak a naplózását a Weboldal rendszere folyamatosan végzi, a tárolt adatokhoz csak az Adatkezelő fér hozzá.
Adatkezelő az IP-címet a szerverrel kapcsolatos problémák diagnosztizálása, összesített információs jelentések, a számítógép és a Weboldal közötti leggyorsabb útvonal kiválasztása, illetve a Weboldal javítása és fejlesztése érdekében használja.
 
A regisztrációs adatok ellenőrzése (biztonsági adategyeztetés) során fényképes igazolványmásolatot, lakcím kártyát kérhetünk. A biztonsági adategyeztetéssel megvalósuló adatkezelés célja a regisztrációs adatok valóságának ellenőrzése és a megbízhatósági szintek valóságtartalmának ellenőrzése. A biztonsági adategyeztetés során felvett személyes adatokat védett informatikai rendszerünkben tároljuk.
 
A Weboldalon keresztül megadott információkat az Adatkezelő nem teszi harmadik fél számára láthatóvá, kivéve:

 a foglalási folyamat részeként, a szolgáltatás biztosítása érdekében a felhasználó által megadott információkat az Adatkezelő átadhatja a Feladónak (ha a felhasználó Szállító), vagy a Szállítónak (ha a felhasználó Feladó);
 
ha az adatkezelőkre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése érdekében (pl. erre vonatkozó bírósági végzés, vagy csalás és egyéb bűncselekmények megakadályozása esetén) szükséges a személyes adatokat továbbítani vagy átadni;
 
a Weboldalra vonatkozó Általános Felhasználási Feltételek, illetve más, Szolgáltatásokra vonatkozó szerződési feltételek illetve megállapodások érvényesítése esetén;
 
A fentiektől eltérő esetekben az Adatkezelő semmilyen személyes adatodat nem hoz nyilvánosságra, kivéve, ha a felhasználó erre irányuló kifejezett engedélye alapján.
 
5. Az adatkezelés célja
 
A felhasználó által kötelezően megadott adatok esetében az adatok kezelésének célja a felhasználó azonosítása, a felhasználók igényei szerinti csomagküldés közvetítése, továbbá a felhasználóval történő kommunikáció.
 
Adatkezelő az információkat a következő célokra használhatja fel:
 
annak biztosítására, hogy a Weboldal tartalmát és szolgáltatását a felhasználó a legmegfelelőbb módon érje el, a felhasználó számítógépére is tekintettel, valamint a Weboldal személyre szabásához;
 
a Weboldal általános fejlesztéséhez;
 
a felhasználó és az Adatkezelő között létrejött megállapodásokhoz kapcsolódó kötelezettségek teljesítéséhez és adminisztrálásához;
 
a Weboldal funkcióinak és szolgáltatásainak felhasználó általi testreszabása érdekében;
 
a Weboldal vagy a nyújtott szolgáltatások megváltozásával kapcsolatos kapcsolatfelvétel és értesítés érdekében (kivéve, ha a felhasználó ezt nem kéri);
 
Weboldal használati szokások elemzéséhez.
 
Az adatkezelő a fent megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. A felhasználók személyes adatai harmadik személyeknek csak a felhasználó előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén adható át, kivéve, amennyiben az adatok átadására az adatkezelőt jogszabály vagy hatósági előírás kötelezi.
 
6. Az adatkezelés időtartama
 
6.1.   A felhasználó által a beazonosíthatóság érdekében kötelezően megadott adatok esetében az adatok kezelése addig tart, amíg a felhasználó a regisztrációja nem kerül törlésre.
 
A felhasználó bármikor dönthet úgy, hogy kéri regisztrációjának törlését, ebben az esetben a törlési igényének az Adatkezelőhöz való beérkezésétől számított 2 napon belül az Adatkezelő gondoskodik az adatok törléséről.
 
Amennyiben a felhasználó jogellenesen, megtévesztően használ személyes adatot, úgy az Adatkezelő az Általános Szerződési Feltételekben írtak szerint a felhasználó regisztrációjának törlésével egyidejűleg valamennyi személyes adatát a jogsértő tevékenységről való tudomásszerzéssel egyidejűleg azonnal törölheti.
 
6.2.     Egyéb adatok kezelésnek időtartama: amíg a felhasználó azokat megjeleníti/ nem törli
 
Személyre szabott reklámok, ill. tartalmak esetében az adatkezelés addig tart, amíg az Adatkezelő által biztosított leiratkozási lehetőséggel a felhasználó nem él.
 
Az Adatkezelő az Általános Felhasználási Feltételekben meghatározott feltételek bekövetkezése esetén korlátozhatja a felhasználó működését a weboldal által nyújtott szolgáltatásban, de ez nem jár adatok törlésével.
 
7. A személyes adatok törlése
 
A felhasználó saját személyes adatainak törlésére vonatkozó igényét elektronikusan juttathatja el az Üzemeltető felé. Az Üzemeltető a törlési igény beérkezésétől számított 3 napon belül minden további feltétel nélkül törli az adatokat.
 
8. Cookie-k (HTTP-süti)
 
A cookie egy olyan, a számítógépeden tárolt adat, mely az interneten végzett felhasználói tevékenységekről tartalmaz információkat. A cookie-ban található információk semmilyen a Weboldalon a felhasználó által megadott, személyazonosításra alkalmas információt nem tartalmaznak.
 
Az Adatkezelő a Weboldalon a cookie-kat a felhasználó által bejárt útvonalak nyomon követésére használja, mely lehetővé teszi, hogy a használati adatokra alapozva különböző fejlesztéseket hajtson végre. Adatkezelő továbbá cookie-k használatával biztosítja, hogy belépés után a felhasználó bejelentkezve maradhasson az on-line szolgáltatásokban.
 
Amikor a felhasználó bezárja a böngészőt, Adatkezelő cookie-hez való hozzáférése megszűnik. A cookie-k elfogadásáról vagy elutasításáról a felhasználó külön is rendelkezhet. A legtöbb böngészőprogram automatikusan elfogadja a cookie-kat, de a böngésző beállításaiban ezt a felhasználó módosíthatja. A módosítás a böngésző haladó beállításai között lehetséges.
 
Ha a felhasználó úgy dönt, hogy kikapcsolja a cookie-kat, a Weboldalon elérhető információk többségéhez továbbra is hozzáférhet, azonban az összes online funkciót feltehetően nem képes megfelelően használni.
 
9. Adatfeldolgozók
 

Az adatfeldolgozással az Adatkezelő kizárólag a saját alkalmazottait bízza meg.

Az adatfeldolgozó tevékenységi körén belül, illetőleg az Adatkezelő által meghatározott keretek között felelős a személyes adatok feldolgozásáért, megváltoztatásáért, törléséért, továbbításáért és nyilvánosságra hozataláért. Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.
 
A Weboldalon Adatkezelő internetes közösségi portálok (Youtube, Facebook) beépülő moduljait (plugin) is elhelyezte, amelyek használatával – amennyiben a felhasználó a közösségi portál regisztrált felhasználója – az adott közösségi portálon megjelenő képmás, valamint az adott plugin funkciójának megfelelő tartalom (pl. komment, like, megosztás stb.) megjelenik a Weboldalon is, illetve az adott plugin funkciójától függően az ahhoz kapcsolt közösségi oldalon is a felhasználói profil alatt. A hivatkozott közösségi oldalak által végzett adatkezelésre minden esetben az adott közösségi oldal saját adatvédelmi nyilatkozatai érvényesek, amelyek elfogadása feltétele az adott plugin használatának.
 
YouTube
Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View
CA 94043, USA
https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/
 

Facebook
Facebook Inc. 
1601 Willow Road
Menlo Park, CA 94025
http://de-de.facebook.com/about/privacy/
 
10. Adatbiztonsági intézkedések
 
Az Adatkezelő minden szükséges biztonsági lépést, technikai és szervezési intézkedést megtesz a személyes adatok legmagasabb szintű biztonsága, illetve az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés, azok megváltoztatásának, felhasználásának, nyilvánosságra hozatalának megsemmisítésének és törlésének védelme érdekében, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés megakadályozása ellen, valamint az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférés érdekében.
 
Adatkezelő az adatok védelme érdekében a legkorszerűbb technológiákat és titkosító szoftvereket, az illetéktelen hozzáférés megakadályozására pedig szigorú biztonsági követelményeket alkalmaz.
 
A Weboldalon a felhasználó által használt jelszó, felhasználói név, vagy más speciális hozzáférési mód biztonságával, védelmével kapcsolatosan a felhasználó köteles a tőle elvárható gondossággal eljárni, ezért őt személyes felelősség terheli.
 
A Weboldal más egyéb weboldalakra mutató hivatkozásokat tartalmaz, melyekre a jelen adatvédelmi nyilatkozat hatálya nem terjed ki.
 
Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal a nem általa üzemeltetett weboldal adatvédelmi feltételeivel és gyakorlatával kapcsolatosan, akkor sem, ha a Weboldalról közvetlenül elérhető. A felhasználó köteles az általa látogatott oldalon ellenőrizni az adatvédelemmel kapcsolatos irányelveket, és kérdés esetén felvenni a kapcsolatot a tulajdonossal vagy az üzemeltetővel.
 
Továbbá, abban az esetben, ha Weboldalt egy harmadik fél által üzemeltetett oldalon keresztül éri el a felhasználó, a harmadik fél által üzemeltetett weboldal adatvédelmi irányelveinek és gyakorlatának tekintetében Adatkezelő nem vállal felelősséget. A felhasználó köteles ellenőrizni a harmadik fél által üzemeltetett weboldal adatvédelemi feltételeit és kérdés esetén felvenni a kapcsolatot a tulajdonossal vagy az üzemeltetővel.

11. Jelen adatkezelési nyilatkozat módosításának lehetősége
 
Az Üzemeltető jelen adatkezelési nyilatkozatot a felhasználók előzetes értesítése mellett, egyoldalúan bármikor módosíthatja. A módosítás a honlapon való közzététel napjával hatályos.
 
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy Ön a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával kifejezetten elfogadja a módosított adatkezelési nyilatkozatot.
 
Jelen nyilatkozat 2014. augusztus 01. napjától hatályos verziója
 
CsomagNet.hu Kft.
Minden jog fenntartva!